Vyhledat
  • Mgr. Adam Lukeš

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek..


Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.


Toto nařízení se nevztahuje na bezpečnostní značky pro označování nebezpečných látek nebo směsí, výrobků anebo zařízení při jejich uvádění na trh, pokud na toto nařízení vlády výslovně neodkazuje jiný právní předpis.


Tip:

Nevíte si rady? Kontaktuje nás pro rychlou konzultaci :-) BOZP Moravia je tu pro Vás


BOZP Moravia je tu pro Vás

1 zobrazení
BOZP Moravia

Kontaktujte Nás

Adresa Kroftova 33, Brno 616 00   Tel. +420 777 899 690   Email adam.lukes@email.cz

© 2019 by BOZP MORAVIA